Ongevallen

Wat doen als een verzekerde sporter zich kwetst tijdens een clubactiviteit?


De club/federatie/organisatie voorziet een ongevalsaangifteformulier, vult de vragen m.b.t. de club en het ongeval in en bezorgt dit aan het slachtoffer.

Hiermee stapt het slachtoffer binnen de 48 uur naar een arts en laat het deel voor de arts 'geneeskundig getuigschrift' invullen.

De ingevulde ongevalsaangifte incl. geneeskundig getuigschrift dient aan FROS bezorgd te worden binnen de 14 dagen.

Bij voorkeur stuur je een gescande versie per mail naar leden@fros.be.

Per post kan dit naar : BOOMGAARDSTRAAT 22 / BUS 35 - 2600 BERCHEM 

FROS controleert de aansluiting en betaling van het lidgeld en stuurt het dossier door aan zijn verzekeraar ‘ETHIAS’. 

Na ontvangst van de volledige aangifte ontvangt het slachtoffer van ETHIAS, per mail, een ontvangstmelding met dossiernummer en meer informatie.


De verdere afhandeling gebeurt rechtstreeks met ETHIAS: 


Het slachtoffer bezorgt de originele onkostennota’s aan ETHIAS met vermelding van het dossiernummer.

Als het dossier volledig is zal ETHIAS tot vergoeding overgaan.

Gelieve ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces onmiddellijk te melden aan Ethias om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen. 


-> Aangiftedocument

-> Regels voor indienen ongevalsaangifte