Sugano Sensei

OVER SUGANO SENSEI


De laatste tijd...


... stellen wij tot onze spijt een aantal dingen vast:


enkelingen vragen zich tot onze ontstelling luidop af wie Tamura, Sugano en Yamada zijn (“wie zijn die drie” !!! )

sommige aikido-beoefenaars schatten de leerstof die Sugano en Tamura aanbieden toch een beetje vreemd in (“dat leer ik in mijn club ook” !!! )

en de belangstelling van onze VAV-leden voor stages geleid door Sugano en Tamura daalt langzaam


Laat ons daarom een lans breken, in het bijzonder voor Sugano Sensei die sinds ettelijke jaren onze mentor is en die, toen het aikido-landschap hier nog schraal was, zeven jaren van zijn leven hier bij ons is komen wonen om ons beter te kunnen begeleiden.“Wie zijn Tamura, Sugano en Yamada ?”


Alle drie zijn deze Shihans, nu 8ste dan, rechtstreekse leerlingen van O Sensei Morihei Ueshiba geweest; zij hebben een doorgedreven en harde leerschool doorlopen bij hem.

Nobuyoshi Tamura was volgens verschillende geschriften één van O Sensei’s meest geliefde uke’s; hij behoorde tot de generatie die deze van Seiichi Sugano en Yoshimitsu Yamada voorafging; hij is, zoals dat dan heet, hun sempai.


Vandaag zijn ze alledrie, in tal van landen verspreid over de hele wereld, toonaangevende Sensei. Vergis u dus vooral niet: “deze drie” zijn tot nader orde nog steeds geen legendes, maar integendeel drie van ’s werelds grootste aikido-experten; meerderen onder ons kunnen dat getuigen, bijvoorbeeld doordat ze ’t nog regelmatig aan den lijve ondervinden.Sugano, een merkwaardig man...


Het kan al zijn dat je niet inziet hoe hoogstaand de lessen van Sugano Sensei wel zijn (wat dan aan je eigen inschattingsvermogen ligt), maar dat hij op zijn minst een heel merkwaardig man is, daar kan je toch niet naast kijken. Even een stukje van zijn verhaal:


Toen Sugano Sensei op 20 maart 2003, nadat hij met een levensgevaarlijke infectie onverwijld opgenomen was in het ziekenhuis, een operatie onderging waarbij hij zijn linkervoet en een deel van zijn onderbeen verloor, vroegen aikidoka’s over de hele wereld zich vertwijfeld af of dit nu het einde van zijn aikido-loopbaan zou betekenen...


Drie maanden later verscheen Sugano in Sydney – Australië op de tatami om er zijn eerste seminarie te leiden... De verbazing was groot! Sensei droeg een prothese, maar was helemaal uit New York naar Sydney gekomen en heeft er vervolgens dagen lang aikido-onderricht gegeven! Stap voor stap vorderde hij; eerst ging het langzaam en zocht hij de juiste manier om te gaan zitten en de groetceremonie te volbrengen; dan sprak hij met zijn leerlingen over wat hem overkomen was; hij moet gegekscheerd hebben over de situatie en gezegd hebben dat, toen hij wakker werd en vaststelde hoe ingrijpend de operatie geweest was, één van zijn eerste gedachten was: “Dit wordt pas een uitdaging !”; dan stond hij tot ieders verwondering zonder enige hulp bijna moeiteloos op en begon zijn oefeningen voor te doen; hij begon met gyaku hanmi katate dori – tai no henka, werkte met bokken, maar demonstreerde ook kokyunage en iriminage... en met gemak zo zegt men; en zo ging het dagenlang verder... We konden het niet geloven, en toch...


In augustus van datzelfde jaar stond Sugano Sensei bij ons in Brussel op de matten, en wij moesten vaststellen dat ze er in Sydney niet over gelogen hadden: onwaarschijnlijk!


Vandaag heeft hij een betere prothese en geeft hij les met meer enthousiasme dan ooit; in de dojo in New York, samen met Yamada Sensei, maar ook op stages en in seminaries in vele andere landen. Hij heeft onvoorstelbaar snel afgerekend met een probleem dat velen mateloos zou ontmoedigd hebben. Als voorbeeld kan dat tellen, is het niet ?!!Sugano: een aikido-expert in alle eenvoud...


Zoals gezegd is Sugano, ooit een rechtstreekse leerling van O Sensei, een Shihan, een 8ste dan, een expert die zijn strepen beslist niet in zijn zetel verdiend heeft.Maar Sugano is ook een man die de klasse van de eenvoud heeft; show verkopen is niet aan hem besteed; het is er hem eerder om te doen ons de essentie van aikido mee geven, die essentie steeds weer in het licht te zetten en ze steeds weer bij te stellen.

Het zou ons dan ook niet mogen verwonderen dat hij “toch dikwijls hetzelfde herhaalt”. Dat doet hij omdat de fundamenten van onze aikido niet precies en breed genoeg kunnen zijn als wij willen vorderingen maken en omdat de fouten er zo moeilijk uit te krijgen zijn. “Als een boom groeit maar zijn wortels blijven achter, dan knapt hij vroeg of laat af”.

En als je aandachtig blijft dan merk je dat hij niet zo maar “altijd hetzelfde herhaalt”, maar dat je er steeds nieuwe dingen blijft uit halen... Dingen waar je dan, terug in je club, samen met jouw leraar en met jouw vrienden, verder kunt op bouwen, in afwachting van de volgende stage met Sugano Sensei.Wil dat nu zeggen...


... dat we geen andere experten mogen bezoeken? Natuurlijk niet! Je kan niet genoeg oefenen, en Sugano is hier ook niet elke dag. Maar hij biedt ons wel een methode aan die rechtstreeks wortelt in het aikido van O Sensei, die springlevend is, die nog altijd nieuwe inzichten baart en die al decennia lang een belangrijke leidraad is voor onze leraren, hier in Vlaanderen. Het zou zonde zijn om dat te laten liggen ...

Ulrich D'haese